Lịch Sinh Hoạt 2024

THÁNG 1: Ngày 4-6 : Khóa tu niệm Phật tại Chùa Bát Nhã. Ngày 7-8 : Pháp hội tại chùa Bảo Quang. THÁNG 2: Ngày 9: Đón Giao Thừa tại Đạo tràng Liên Hoa San Antonio Ngày 10 - 11: Hội chợ Tết tại Đạo tràng Liên Hoa San Antonio Ngày 18: Rằm tháng [...]

By |2023-10-23T15:38:58-05:00October 23rd, 2023|Austin, Hành Hương, Khóa Tu, Lễ Hội, San Antonio, San Francisco|Comments Off on Lịch Sinh Hoạt 2024

Khóa Tu Phật Thất 2023

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Phật Thất từ Thứ Hai 29-05-2023 - Thứ Bảy 03-06-2023 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio. Kính mời quý vị cùng dành thời gian về tu tập. ĐĂNG [...]

By |2023-06-02T13:16:51-05:00June 2nd, 2023|Khóa Tu, San Antonio|Comments Off on Khóa Tu Phật Thất 2023

Khóa Tu Mùa Đông 2022

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Mùa Đông từ ngày 4 - 14/12/2022 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio. Kính mời quý vị cùng dành thời gian về tu tập. Địa Chỉ: 5043 [...]

By |2022-11-25T21:52:45-06:00October 24th, 2022|Khóa Tu, San Antonio|Comments Off on Khóa Tu Mùa Đông 2022

Khóa Tu Phật Thất 2022

Kính thưa đại chúng, Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Phật Thất từ ngày 09/05 đến ngày 14/05/2022 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio. Kính mời quý vị cùng dành thời gian về tu tập. ĐĂNG KÝ: https://www.daotranglienhoa.com/dangkykhoatu

By |2022-02-11T18:46:00-06:00February 11th, 2022|Khóa Tu, San Antonio|Comments Off on Khóa Tu Phật Thất 2022

Khóa Tu Mùa Đông 2021

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,Kính thưa quý vị Phật tử thân mến,Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Mùa Đông từ ngày 5 - 24/12/2021 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.Kính mời quý vị cùng dành thời gian về tu tập.Địa Chỉ: 5043 Excalibur Dr, San Antonio TX, [...]

By |2023-07-08T16:58:41-05:00October 2nd, 2021|Khóa Tu, San Antonio|Comments Off on Khóa Tu Mùa Đông 2021

Khóa Tu Lương Hoàng Sám Tại Đạo Tràng Liên Hoa San Francisco 2021

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Lương Hoàng Sám từ ngày 25 - 28/11/2021 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Francisco. Kính mời quý vị cùng dành thời gian về tu tập. Địa Chỉ: 88 [...]

By |2021-11-08T15:02:11-06:00October 1st, 2021|Khóa Tu, San Francisco|Comments Off on Khóa Tu Lương Hoàng Sám Tại Đạo Tràng Liên Hoa San Francisco 2021

Khóa Tu Lương Hoàng Sám & Niệm Phật 2021

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức khóa tu Lương Hoàng Sám & Niệm Phật từ ngày 17/05 đến 23/05/2021 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio. Kính mời quý vị cùng dành thời gian về tu tập. [...]

By |2021-11-08T15:00:08-06:00May 5th, 2021|Khóa Tu, San Antonio|Comments Off on Khóa Tu Lương Hoàng Sám & Niệm Phật 2021
Go to Top