Lịch Sinh Hoạt 2024

THÁNG 1: Ngày 4-6 : Khóa tu niệm Phật tại Chùa Bát Nhã. Ngày 7-8 : Pháp hội tại chùa Bảo Quang. THÁNG 2: Ngày 9: Đón Giao Thừa tại Đạo tràng Liên Hoa San Antonio Ngày 10 - 11: Hội chợ Tết tại Đạo tràng Liên Hoa San Antonio Ngày 18: Rằm tháng [...]

By |2023-10-23T15:38:58-05:00October 23rd, 2023|Austin, Hành Hương, Khóa Tu, Lễ Hội, San Antonio, San Francisco|Comments Off on Lịch Sinh Hoạt 2024
Go to Top