Lễ Vu Lan 2023

August 12th, 2023|Comments Off on Lễ Vu Lan 2023

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng cùng về tham dự Lễ Vu Lan vào ngày 27-08-2023 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.

Lễ Phật Đản 2023

June 2nd, 2023|Comments Off on Lễ Phật Đản 2023

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng cùng về tham dự Lễ Phật Đản vào ngày 4-6-2023 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.

  • Khóa tu mùa đông 2021, Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio

Khóa Tu Phật Thất 2023

June 2nd, 2023|Comments Off on Khóa Tu Phật Thất 2023

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Phật Thất từ Thứ Hai 29-05-2023 - Thứ Bảy [...]