Thư Đầu Năm 2021

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi quý đồng hương và phật tử gần xa. Kính thưa liệt quý vị! Chúng ta đang bước vào những ngày cuối của năm Canh Tý và chuẩn bị bước sang năm Tân Sửu 2021, với nhiều hy vọng tốt đẹp. Trước thêm năm [...]

By |2021-02-08T09:58:42-06:00February 5th, 2021|Lễ Hội, San Antonio|0 Comments

Khảo Sát Về Nhu Cầu Sức Khoẻ Của Cộng Đồng Người Việt Tại Nam Texas.

Đánh giá nhu cầu của người Mỹ gốc Việt ở Nam Texas. Xin quý vị giúp UT Health San Antonio góp tiếng nói cho nhu cầu sức khỏe của quý vị. Để tham gia cuộc khảo sát, vui lòng sử dụng liên kết sau: https://uthscsa.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5zqvoK7ZeeiIgbb https://tinyurl.com/y2ja9wtb

By |2020-09-02T13:51:52-05:00August 29th, 2020|San Antonio|0 Comments
Go to Top