TIN MỚI

Official Lien Hoa Buddhist Temple website. Services are offered every Sunday from 10:00 – 11:30 am (in Vietnamese), and 2:00 – 3:30 pm (in English).

GIỚI THIỆU

ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA SAN ANTONIO

Đạo Tràng Liên Hoa được thành lập vào tháng 6 năm 2005 tại Thành phố San Antonio tiểu bang Texas, Hoa Kỳ do thượng tọa Thích Chúc Thiện cùng chư tăng và Phật tử […]

ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA SAN FRANCISCO

Năm 2006, duyên lành gặp quý Phật tử từ San Francisco đến Austin tu học khóa giáo lý. Theo sự thỉnh cầu của quý Phật tử mỗi năm một hoặc hai lần Thầy qua để hướng dẫn những […]

ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA AUSTIN

Đạo Tràng Liên Hoa được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2010 (nhằm ngày 17 tháng 11 năm Đinh Sửu) tại thủ phủ Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Với tâm nguyện làm nơi […]

ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA VIỆT NAM

Niệm Phật Đường Liên Hoa được tọa lạc ở một làng quê thuộc thôn Tiên Xuân, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Quá trình hình thành và đi vào sinh hoạt […]

KHÓA TU VÀ LỄ HỘI SẮP ĐẾN

THẮC MẮC VỀ LỊCH TRÌNH TU TẬP VÀ SINH HOẠT CỦA ĐẠO TRÀNG?

Ác nghiệp chưa chín muồi
Kẻ ngu tưởng đường mật
Ác nghiệp khi chín thật
Kẻ ngu gánh khổ đau

PC-69

Dầu nói một ngàn lời
Nhưng không chút lợi ích
Không bằng nói một lời
Nghe xong được bình an

PC-100

Hương chiên đàn, già la
Hương sen và vũ quí
Ngần ấy loại hương vị
Không sánh bằng giới hương

PC-55

Cầu phước suốt cả năm
Cúng dường hoặc bố thí
Không bằng một phần tư
Kính lễ bậc chánh trí

PC-108

Hương các loại hoa thơm
Không thể bay ngược gió
Hương người đức hạnh đó
Ngược gió bay muôn phương

PC-54

Người ngu biết mình ngu
Nhờ vậy mà có trí
Kẻ ngu cho mình trí
Thật đáng gọi chí ngu

PC-63

Mất ngủ thấy đêm dài
Mệt nhoài thấy đường xa
Kẻ ngu luân hồi mãi
Chánh pháp biết đâu là

PC-60

Nếu tìm không gặp bạn
Hơn mình hay ngang mình
Thà quyết sống một mình
Chớ thân cận kẻ ngu

PC-61

Con ta, tài sản ta
Kẻ ngu mãi lo xa
Chính ta còn không có
Tài sản, con đâu ra?

PC-62

Đừng tò mò vạch lỗi
Việc người làm hay chưa
Hãy nhìn lại việc mình
Đã làm hay vất bừa

PC-50

Sét phát sanh từ sắt
Lại ăn sắt dần dà
Phạm nhân chịu đau khổ
Do ác nghiệp mà ra

PC-240

ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA TĂNG CHÚNG

THƯỢNG TỌA THÍCH CHÚC THIỆN

TRỤ TRÌ ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA

ĐẠI ĐỨC THÍCH CHÚC HẠNH

ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỒNG TỊNH

Tỳ Kheo Thích Thánh Tuệ

TỲ KHEO THÍCH THÁNH TUỆ

Tỳ Kheo Thích Thánh Bảo

TỲ KHEO THÍCH THÁNH BẢO

SƯ CÔ THÍCH NỮ QUẢNG MINH

SƯ CÔ THÍCH NỮ ĐỨC QUANG

SA DI THÍCH THÁNH LƯU

SA DI NI THÍCH NỮ HUỆ CHIẾU

SA DI NI THÍCH NỮ HUỆ HẠNH