Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa quý vị Phật tử thân mến,

Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Mùa Đông từ ngày 4 – 14/12/2022 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.

Kính mời quý vị cùng dành thời gian về tu tập.

Địa Chỉ: 5043 Excalibur Dr, San Antonio TX, 78218.

Airport: San Antonio International Airport (Code: SAT)

Đăng Ký:

https://www.daotranglienhoa.com/khoatu102