Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa quý vị Phật tử thân mến,

Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức khóa tu Lương Hoàng Sám & Niệm Phật từ ngày 17/05 đến 23/05/2021 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.

Kính mời quý vị cùng dành thời gian về tu tập.

Địa Chỉ: 5043 Excalibur Dr, San Antonio TX, 78218.

Airport: San Antonio International Airport (Code: SAT)

Đăng Ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchwABksZxlfDgg66IIoQuN9AqhlHbSILWzQD4J-vJWDUTW8Q/viewform