Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa quý vị Phật tử thân mến,

Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Phật Thất từ Thứ Hai 29-05-2023 – Thứ Bảy 03-06-2023 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.

Kính mời quý vị cùng dành thời gian về tu tập.

ĐĂNG KÝ:

https://www.daotranglienhoa.com/khoatu103