Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa quý vị Phật tử thân mến,

Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Mùa Đông từ ngày 5 – 24/12/2021 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.

Kính mời quý vị cùng dành thời gian về tu tập.

Địa Chỉ: 5043 Excalibur Dr, San Antonio TX, 78218.

Airport: San Antonio International Airport (Code: SAT)