Kính thưa đại chúng,

Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Phật Thất từ ngày 09/05 đến ngày 14/05/2022 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio. Kính mời quý vị cùng dành thời gian về tu tập.

ĐĂNG KÝ:

https://www.daotranglienhoa.com/dangkykhoatu