Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý chư tôn đức, đồng hương, cùng phật tử gần xa thân mến,

Như quý ngài/quý vị đã biết, hiện giờ đồng bào Miền Trung đang sống trong cảnh tan thương và khốn khó do bão lụt gây ra. Đạo Tràng Liên Hoa đã kêu gọi cứu trợ Miền Trung trong mấy tuần qua và quý ngài/quý vị đã hoan hỷ không ngại chung tay ủng hộ cùng đạo tràng trong việc từ thiện này.
Đạo Tràng Liên Hoa xin thông báo là tổng số tịnh tài là USD$45,000.00.

Thầy Thích Chúc Thiện, trụ trì Đạo Tràng Liên Hoa, đã gửi số tiền này về Việt Nam đến thầy Thích Đồng Phước, trụ trì Tổ Đình Vạn Đức, Hội An để tận tay trao đến các người dân Miền Trung.

Dưới đây là những hình ảnh trong việc từ thiện đợt một tại Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Đạo Tràng Liên Hoa xin thay mặt đồng bào Miền Trung chân thành cảm niệm công đức của quý ngài/quý vị và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý ngài/quý vị thân tâm an lạc, sở cầu như nguyện.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.