Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa đại chúng!

Sáng chủ nhật 18/10/2020, khóa lễ 10:00 am và thuyết pháp hàng tuần của Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio, thầy trụ trì có giảng về nghiệp quả của mỗi người và trận đại bảo tại miền trung Việt Nam đang phải gánh chịu.

Chúng ta là những người con phật, là người dân đất Việt cũng cảm thấy vô cùng xót thương dẫu biết rằng thiên tai nghiệp báo. Thầy trụ trì kêu gọi quý vị xin hãy chung tay góp lại vì lòng từ bi thương tưởng đến nhau, hãy giúp đỡ bà con chúng ta, dân tộc ta qua phút giây ngặt nghèo này.

“Lá lành đùm lá rách.”

Chúng con xin niệm ân tất cả quý vị và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng gia quyến được nhiều sức khoẻ và an lành.

Nam mô A Di Đà Phật.

Mọi sự đóng góp xin gữi về:

Lien Hoa Dao Trang
5043 Excalibur Dr.
San Antonio TX 78218

Hoặc bằng Zelle:

Lien Hoa Dao Trang
2108455304