Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi quý đồng hương và phật tử gần xa.

Kính thưa liệt quý vị!

Chúng ta đang bước vào những ngày cuối của năm Canh Tý và chuẩn bị bước sang năm Tân Sửu 2021, với nhiều hy vọng tốt đẹp. Trước thêm năm mới, thay mặt Tăng ni Đạo Tràng Liên Hoa, chúng tôi kính chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới thân khỏe tâm an, gia đạo hạnh thông, cát tường như ý.

Sau đây chúng tôi kính mời quý vị tham dự các buổi lễ đầu năm của Đạo Tràng:

  • Ngày 7/2, 2021, 10:00 sáng – Sám hối cuối năm tất niên.
  • Ngày 11/2, 2021, 8:00 tối – Đón giao thừa chúc tết, và phát lộc đầu năm.
  • Ngày 12/2 – 13/2, 2021 (Mùng 1, 2 Tết Tân Sửu):
    • 9:00 sáng – Khai đàn tụng Thủy Sám và trì chú Dược Sư.
    • 2:30 chiều – Tụng Thủy Sám và trì chú Dược Sư.
    • 7:30 tối – Tụng kinh Dược Sư.
  • Ngày 14/2, 2021, 10:00 sáng – Lễ Phật đầu năm, vui xuân Liên Hoa (có cơm chay to go).

Trân trọng kính mời quý vị về tham dự.

-Tỳ Kheo Thích Chúc Thiện