Quy Sơn Cảnh Sách

Bài này được viết dựa theo quyển Quy Sơn Cảnh Sách Giảng Giải của Hòa Thượng Thích Thanh Từ ngõ hầu giúp độc giả dễ dàng học thuộc lòng bộ luật này. Nếu quý vị dùng thiết bị di động để đọc thì có thể xem nghĩa của từng hàng bằng cách nhấn [...]