Kính mời quý đồng hương tham dự Lễ Hội Lồng Đèn vào ngày 21-01-2023 từ lúc 7pm – 12amHội Chợ Tết vào ngày 22-01-2023 từ lúc 10am – 5pm.

Đến Đạo Tràng Liên Hoa, quý vị sẽ tìm thấy xuân quê hương, phong cảnh Tết nhộn nhịp đầy ấp tình yêu thương, và những món ăn chay thuần Việt. Xin quý vị hãy xem chi tiết Hội Chợ Tết trong poster dưới đây: