Kính mời quý đồng hương xa gần hãy đến Đạo Tràng Liên Hoa thưởng thức “Lễ Hội Lồng Đèn“ vào ngày 29/01/22 từ lúc 7pm – 10pm và “Hội Chợ Tết” vào ngày 30/01/22 từ lúc 11am – 5pm.

Đến Đạo Tràng Liên Hoa, quý vị sẽ tìm thấy xuân quê hương, phong cảnh Tết nhộn nhịp đầy ấp tình yêu thương, và những món ăn chay thuần Việt. Xin quý vị hãy xem chi tiết Hội Chợ Tết trong poster dưới đây: