Đạo Tràng Liên Hoa sẽ nhận 1000 quyển kinh A Di Đà do phật tử biên chép và sẽ đặt thờ ở dưới đài sen của tượng phật A Di Đà trong chánh điện muôn đời. Nếu quý đạo hữu nào muốn phát tâm biên chép kinh thì xin hãy gửi kinh về chùa ở địa chỉ dưới đây:

Thích Thánh Tuệ
Lien Hoa Buddhist Temple
5043 Excalibur Dr
San Antonio TX 78218
USA

Thời hạn để gửi kinh là 31/12/2020.

Hướng Dẫn Chép Kinh:

 1. Ghi tên hoặc pháp danh vào quyển kinh.
 2. Quý đạo hữu có thể chép tiếng Việt, âm Hán Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, hoặc chép toàn bốn thứ tiếng.
 3. Quý đạo hữu có thể chép hai, hoặc nhiều lần trong một quyển. Không nên chép hai, hoặc nhiều quyển.
 4. Quý đạo hữu có thể chỉ chép kinh A Di Đà, hoặc chép toàn bộ nghi thức, gồm có: Cúng Hương, Tán Phật, Tự Quy Y, Hồi Hướng v.v…
 5. Dưới đây là một bản kinh thí dụ (gồm có tiếng Việt, âm Hán, và tiếng Anh) để giúp quý đạo hữu chép kinh.

https://www.daotranglienhoa.com/chepkinh

Hoặc tải về dạng PDF.

Tại Sao Nên Chép Kinh?

 1. Tán dương công đức của đức Phật A Di Đà và mười phương chư phật.
 2. Ca ngợi cõi thế giới Cực Lạc.
 3. Tự nhắc lại chính mình lời dạy của đức Phật để thường xuyên thực hành.
 4. Gieo duyên lành với đức Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc.
 5. Tăng trưởng trí huệ.
 6. Dành thời giờ thực hành chánh niệm, chánh tư duy, chánh nghiệp. Không nghĩ, nói, hoặc làm những chuyện vu vơ vô ít.
 7. Khiến phật pháp thường còn và không bị hủy diệt như trong kinh Đại Bát Niết Bàn (phẩm Phạm Hạnh) mà đức Phật đã dạy.

Chúng ta chép kinh không chỉ vì những lý do trên mà còn vì để cúng dường Phật nên tốt hơn là chúng ta chép và làm thế nào cho đẹp và trang nghiêm để thể hiện lòng chí thành và cung kính đối với Phật.

Không nên chép trên hai ba tờ giấy, chữ không rõ ràng như viết thư cho ai đó, viết sai rồi gạch bỏ, viết tiếp, xếp lại rồi bỏ vào bao thư gửi về chùa vì làm như vậy nhìn rất là kỳ và thiếu sự trang nghiêm của một quyển kinh.

Chúng ta nên làm thế nào để khi người khác cầm quyển kinh của mình lên xem liền sanh tâm hoan hỷ. Đây là cách để được công đức lớn nhất.

Nam mô A Di Đà Phật.