• Khóa tu mùa đông 2021, Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio

Khóa Tu Phật Thất 2023

June 2nd, 2023|Comments Off on Khóa Tu Phật Thất 2023

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Phật Thất từ Thứ Hai 29-05-2023 - Thứ Bảy [...]

  • Khóa tu mùa đông 2021, Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio

Khóa Tu Mùa Đông 2022

October 24th, 2022|Comments Off on Khóa Tu Mùa Đông 2022

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Mùa Đông từ ngày 4 - 14/12/2022 tại [...]

  • Tết Trung Thu 2022 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.

Tết Trung Thu 2022

September 3rd, 2022|Comments Off on Tết Trung Thu 2022

Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý Phật tử cùng đồng hương về tham dự Tết Trung Thu vào ngày 17/09/2022 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio. [...]

  • Lễ Phật Đãn 2022

Lễ Phật Đản 2022

April 22nd, 2022|Comments Off on Lễ Phật Đản 2022

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng cùng về tham dự Lễ Phật Đản vào ngày 14 - 15/05/2022 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio. [...]

  • Khóa tu mùa đông 2021, Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio

Khóa Tu Phật Thất 2022

February 11th, 2022|Comments Off on Khóa Tu Phật Thất 2022

Kính thưa đại chúng, Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Phật Thất từ ngày 09/05 đến ngày 14/05/2022 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio. Kính mời quý vị cùng dành [...]