• Khóa tu mùa đông 2021, Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio

Khóa Tu Mùa Đông 2021

October 2nd, 2021|Comments Off on Khóa Tu Mùa Đông 2021

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, Đạo Tràng Liên Hoa sẽ tổ chức Khóa Tu Mùa Đông từ ngày 5 - 24/12/2021 tại [...]